Regulaminy

Nazwa Utworzono Pliki Komentarz
Regulamin Finansowy PZOS na 2019 rok 19-02-01 12:23 2. Finanse
Statut PZOS 19-02-08 18:24 1. Ogólne
Zasady organizacji zawodów w Orientacji Sportowej w 2019 roku 19-02-08 18:26 3. Organizacja zawodów
Przepisy BnO w 2019 roku 19-02-08 18:28 4. Regulaminy i przepisy sportowe
Regulaminy BnO w 2019 roku 19-02-08 18:28 4. Regulaminy i przepisy sportowe
Przepisy NBnO w 2019 roku 19-02-08 18:29 4. Regulaminy i przepisy sportowe
Regulaminy NBnO w 2019 roku 19-02-08 18:29 4. Regulaminy i przepisy sportowe
Przepisy OP w 2019 roku 19-02-08 18:29 4. Regulaminy i przepisy sportowe
Regulaminy OP w 2019 roku 19-02-08 18:30 4. Regulaminy i przepisy sportowe
Przepisy RJnO w 2019 roku 19-02-08 18:30 4. Regulaminy i przepisy sportowe
Regulaminy RJnO w 2019 roku 19-02-08 18:30 4. Regulaminy i przepisy sportowe
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 19-02-08 18:34 5. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośi pożytku publicznego i o wolontariacie 19-02-08 18:36 5. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 19-02-08 18:39 5. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie [...] wydawania orzeczeń lekarskich 19-02-08 18:40 5. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 19-02-08 18:43 5. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie [...] sportu [...] dzieci 19-02-08 18:45 5. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Regulamin Licencyjny PZOS w 2019 roku 19-02-08 18:46 1. Ogólne